Z Misterium wśród samorządowców

Dzięki uprzejmości miesięcznika „Wspólnota”, DVD i materiały informacyjne dotyczące Misterium i były rozprowadzane również podczas Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego, któremu towarzyszyły Zgromadzenia Ogólne korporacji samorządowych. Impreza ta odbyła się w Poznaniu w dniach 08-09 marca 2010 r.

Jubileusz

1998 - 2018

JUBILEUSZ 20 LAT
ISTNIENIA MISTERIUM!