Wstęp wolny

Wstęp na Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu jest bezpłatny, otwarty dla każdego, kto tylko zechce przybyć. Jest to możliwe dzięki ofiarności widzów, jak również dzięki mecenatowi i darczyńcom wspierającym spektakl finansowo.

Czas Trwania

Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu trwa około 80 minut.

Rozpoczyna się już po zmierzchu i rozgrywa w ciemnościach, co warto wziąć pod uwagę, planując przybycie na miejsce.

Miejsca stojące

Widowisko ogląda się na stojąco. Nie ma miejsc siedzących, zatem jeśli ktoś zamierza przyjść wcześniej, proponujemy, aby pomyślał o zabraniu czegoś, na czym można usiąść w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie spektaklu.

Komunikacja miejska i zbiorowa

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że wzorem lat ubiegłych dokonane zostanie wzmocnienie komunikacji autobusowej przed i po Misterium Męki Pańskiej w dniu 13 kwietnia br. Przed uroczystością zwiększona zostanie dwukrotnie częstotliwość kursów na linii nr 174. Po Misterium dodatkowy tabor wzmocni linie autobusowe nr 151, 163, 174, 176 i 190. Organizacją komunikacji w rejonie Dworca Garbary pokieruje Nadzór Ruchu MPK Poznań. Na Cytadelę spoza miasta najlepiej dojechać koleją do stacji PKP; Poznań – Garbary.

Odwiedź też stronę ZTM

Parkingi

Prosimy, aby grupy zorganizowane wcześniej zgłoszone, przyjeżdżające autobusem lub busem wjeżdżały od ul.Garbary na parking w Starej Rzeźni, ul.Garbary 101, 61-866 Poznań. Zgłoszenia na adres: info@misterium.eu.

Cisza

Cisza podczas Misterium Męki Pańskiej to nie tylko przejaw kultury, a więc szacunku dla wykonawców i innych widzów. To również szansa na głębsze przeżywanie i odbiór treści widowiska.

Wraz z rozpoczęciem spektaklu milkną wszelkie rozmowy, głęboko w kieszeniach znikają wyłączone telefony komórkowe, które mogłyby zakłócić nie tylko oglądanie, ale i prace urządzeń wykorzystywanych podczas Misterium.

Godne przeżycie

Przeżycie religijne

Podczas Misterium rozważamy ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa, towarzysząc w sposób symboliczny Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Jednak dla wielu widzów udział w widowisku to przeżycie o wiele głębsze, bardziej intymne. Dziesiątki tysięcy ludzi pragnie „osobiście wziąć udział”, w sposób szczególny przeżyć ukazywane wydarzenia.
Poprzez wyjątkowy czas, w jakim jest odgrywane – raz do roku, zawsze w sobotę przed Niedzielą Palmową w Poznaniu oraz w sobotę dwa tygodnie przed Wielką Nocą w Warszawie – Misterium stanowi niejako wstęp do Wielkiego Tygodnia, a zarazem wprowadzenie do misterium paschalnego przeżywanego podczas Triduum i wieńczących je świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kultura

Przejawem kultury i szacunku dla siebie i innych jest:

  • niespożywanie żadnych napojów alkoholowych,
    niepalenie tytoniu,
    wyłączenie i nieużywanie telefonów komórkowych.

Przeżycie artystyczne

Misterium jest wielkim widowiskiem, z żywą narracją i dramaturgią, świadomie operującym słowem, obrazem, światłem oraz dźwiękiem, aby pogłębić wrażenia widzów, pobudzić ich zmysły, uczucia i wyobraźnię. Profesjonalna realizacja pozwala na przeżycie Misterium również osobom, które żyją wiarą na co dzień w stopniu niewielkim i nie odczuwają potrzeby jego pogłębiania.

Spektakl ten jest przykładem harmonijnego połączenia tradycyjnej treści z nowoczesną formą widowiska plenerowego. Odgrywany na żywo, przekazuje posłanie ewangeliczne, ale dzięki profesjonalnej realizacji pozwala również na odbiór w kategoriach estetycznych. Dzięki temu prezentowane wydarzenia stają się bardziej zrozumiałe i bliskie współczesnemu człowiekowi.

Wskazane powyżej trzy aspekty przeżywania Misterium mają ogromne znaczenie dla podkreślenia jego uniwersalności, tak pod względem przesłania, jak i formy.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą przyjechać na Misterium i kiedy pojawią się na placu, służba porządkowa zajmie się nimi i podprowadzi je do przodu.

 

 

Translate