Miecz Apostoła Piotra - najstarsza Polska relikwia

Najstarsza polska relikwia - oryginał - zagrała tylko raz w MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ w Warszawie w 2011 roku.

Zgodnie z podaniem, Apostoł miał nim odciąć ucho Malchusa, sługi Arcykapłana, podczas pojmania Jezusa w ogrodzie oliwnym. Jest on pierwszą, najstarszą w Polsce relikwią,  która  dotarła  bezpośrednio  z  Rzymu  do  dopiero  co  ochrzczonej  Polski  w  968 r. Miecz św. Piotra, bo o nim mowa, będzie rekwizytem w największym na świecie Misterium Męki Pańskiej w Warszawie.

Wypożyczanie tak cennej pamiątki to niecodzienna praktyka. Muzeum Archidiecezjalne  w  Poznaniu zrobiło wyjątek specjalnie dla Misterium Męki Pańskiej. – W tym roku Misterium Męki Pańskiej nawiązuje do beatyfikacji Jana Pawła II. Jest to dla nas bardzo ważna okazja, która w połączeniu z pięknem i tematem widowiska, pozwala nam odstąpić od przyjętych norm – mówi Aleksandra Pudelska, kustosz w Muzeum Archidiecezjalnym  w  Poznaniu – Chcemy tym samym pokazać jak ważne pod względem artystycznym, kulturalnym ale także religijnym jest to widowisko  – dodaje.

Na co dzień Miecz św. Piotra można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym  w  Poznaniu, jednak wyjątkowo, 16 kwietnia, znajdzie się on na Torze Treningowym na Służewcu. Będzie się nim posługiwał aktor, który zagra św. Piotra w Misterium Męki Pańskiej. Muzeum wydelegowało pracownika, którego zadaniem będzie całodobowa opieka nad relikwią. – Z mieczem św. Piotra będę przebywał cały czas. Od momentu wyjazdu z Poznania aż do powrotu do Muzeum – mówi Michał Błaszczyński, pracownik Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu – Z Mieczem będę spał, jadł śniadanie i pił kawę – śmieje się. Rekwizyt będzie transportowany specjalnie do tego celu przygotowanym samochodem w dodatkowo zabezpieczonej skrzyni. Prosto po przedstawieniu powróci on na swoje miejsce do Skarbca w Poznaniu.

Na aktorze grającym rolę św. Piotra spoczywa duża odpowiedzialność. Musi on skupić się nie tylko na grze ale także nad odpowiednim zabezpieczeniem i szacunkiem dla relikwii.
Osoby, które chcą z bliska obejrzeć Miecz św. Piotra, koniecznie muszą wykorzystać okazję zobaczenia go „w akcji” w trakcie spektaklu Misterium Męki Pańskiej. Mogą też odwiedzić Muzeum Archidiecezjalne  w  Poznaniu i udać się wprost do Skarbca.
 

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?