ADRES KORESPONDENCYJNY

mail: info@misterium.eu

Misterium Męki Pańskiej
ul.Św.Rocha 19A/9,
Poznań 61-142

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?