Mecenat

„Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli” – udostępnienie online spektaklu w 2021r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Rozwój widowisk pasyjnych – Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli
Współfinansowano przez Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Adam Mickiewicz Institute

Translate