Akredytacje

Media zainteresowane akredytacjami na Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu w 2019 proszone są o wypełnienie formularza akredytacyjnego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 11 kwietnia 2019.
Kontakt przy akredytacjach: media@misterium.eu

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?