Akredytacje

Media zainteresowane akredytacjami na Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu 2018 proszone są o wypełnienie formularza akredytacyjnego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2018.
Kontakt przy akredytacjach: media@misterium.eu