Miecz Apostoła Piotra - najstarsza Polska relikwia

Najstarsza polska relikwia - oryginał - zagrała tylko raz w MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ w Warszawie w 2011 roku.

Zgodnie z podaniem, Apostoł miał nim odciąć ucho Malchusa, sługi Arcykapłana, podczas pojmania Jezusa w ogrodzie oliwnym. Jest on pierwszą, najstarszą w Polsce relikwią,  która  dotarła  bezpośrednio  z  Rzymu  do  dopiero  co  ochrzczonej  Polski  w  968 r. Miecz św Piotra, bo nim mowa, był rekwizytem w największym na świecie Misterium Męki Pańskiej w Warszawie.

Wypożyczenie tak cennej pamiątki to niecodzienna praktyka. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu zrobiło wyjątek specjalnie dla Misterium Męki Pańskiej. Miało to związek z przypadającą w 2011 roku beatyfikacją Jana Pawła II - papieża Polaka, którego słowa przypominane są podczas każdej edycji widowiska. Aleksandra Pudelska, kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu zapewniła, że tym gestem chciano podkreślić jak ważne pod względem artystycznym, kulturalnym, ale także religijnym jest to widowisko.

Na co dzień Miecz św. Piotra można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, jednak wyjątkowo podczas Misterium na warszawskim Służewcu stał się on rekwizytem teatralnym. Posługiwał się nim aktor, który zagrał św. Piotra w Misterium Męki Pańskiej. Muzeum wydelegowało pracownika, którego zadaniem była całodobowa opieka nad relikwią. – Z mieczem św. Piotra będę przebywał cały czas. Od momentu wyjazdu z Poznania aż do powrotu do Muzeum – mówi Michał Błaszczyński, pracownik Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu – Z Mieczem będę spał, jadł śniadanie i pił kawę – śmieje się. Rekwizyt transportowany był specjalnie do tego celu przygotowanym samochodem w dodatkowo zabezpieczonej skrzyni. Prosto po przedstawieniu powrócił na swoje miejsce do Skarbca w Poznaniu.

Na aktorze grającym rolę św. Piotra spoczywała duża odpowiedzialność. Musiał on skupić się nie tylko na grze, ale także czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem i okazaniem szacunku dla relikwii.
Osoby, które oglądały widowisko miały niepowtarzalną okazję zobaczyć tę wyjątkową pamiątkę "w akcji". Obecnie Miecz św. Piotra można podziwiać w Skarbcu Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?