Dźwięk

Wobec ogromnej, liczącej około stu tysięcy osób widowni, jaką gromadzi co roku Misterium Męki Pańskiej, ważnym elementem jest zapewnienie właściwego nagłośnienia. Najwyższej jakości rozwiązania w tym zakresie zapewnia jedna z najbardziej renomowanych firm w Polsce – Gigant Sound Jerzego Taborowskiego.

Głośniki umieszczane są na wałach, po obydwu stronach placu pod Dzwonem Pokoju, na rusztowaniach kilkumetrowej wysokości, a z drugiej, gdzie znajduje się Golgota, zawieszane na dźwigach.

Dzięki potężnej sile nagłośnienia pozornie retoryczne, wygłoszone dobitnie przez Piłata pytanie „A cóż to jest prawda?”, chichot Heroda zajętego zabawianiem gości czy odgłosy biczowania docierają aż na krańce miasta.

Ze względów technicznych ścieżka dźwiękowa – muzyka i dialogi widowiska – emitowana jest podczas spektaklu z playbacku.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?