Scenariusz

Misterium Męki Pańskiej jest wyrażoną nowoczesnymi środkami opowieścią, zawierającą tradycyjną treść i przesłanie. To historia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Zarzewiem Misterium stały się teksty pieśni pasyjnych wykonywanych przez Poznański Chór „Polihymnia” pod dyrekcją Janusza Dzięcioła.

To one zainspirowały scenarzystę, a zarazem producenta i reżysera widowiska, Artura Piotrowskiego, do przygotowania pierwszego spektaklu. Jednakże kanwą scenariusza jako takiego, a więc poszczególnych scen i dialogów, stało się bezpośrednio Pismo Święte, a w kilku miejscach książka „Dzień, w którym umarł Chrystus" Jima Bishopa.

Ważnym czynnikiem, mającym również wpływ na ostateczny kształt scenariusza, była dla Artura Piotrowskiego podróż do Ziemi Świętej w 1996 oraz spotkanie z Janem Pawłem II w Poznaniu w 1997 r.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?