Scenografia

Monumentalna scenografia Misterium Męki Pańskiej ulega nieustannej ewolucji. Stopniowo, z roku na rok pojawiają się nowe elementy, które ubogacają spektakl.

Na scenografię składają się:

  • przecinająca plac rampa, na której rozgrywają się m.in. sceny wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz Droga Krzyżowa, zakończona Golgotą,
  • brama Jerozolimy, zbudowana wokół piętnastometrowej wieży Dzwonu Pokoju,
  • wieczernik wzorowany na fresku Leonarda da Vinci „Ostatnia wieczerza”,
  • otoczona kolumnami Świątynia Jerozolimska – miejsce nauczania Jezusa oraz Jego sporu z Sanhedrynem – Wysoką Radą kapłanów żydowskich, a wreszcie Jego osądzenia,
  • kilkumetrowej wysokości, dwukondygnacyjny pałac Piłata, prokuratora Judei,
  • wnętrza siedziby kapłana żydowskiego Annasza oraz króla Galilejczyków – Heroda,
  • Ogród Oliwny – miejsce zdrady Judasza,
  • pal do biczowania.

Dekoracje Misterium wykonane są z drewna i płyt pilśniowych. Pomalowano i zakonserwowano je farbami odpornymi na ekstremalne warunki atmosferyczne i pogodowe. Całość prac związanych z przygotowaniem scenografii wykonał Rajmund Rakoniewski wraz ze współpracownikami w Kórniku koło Poznania.

Autorem projektów dekoracji jest nieżyjący już niestety, śp. Czesław Kowalski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, scenograf teatralny. W jego dorobku znajduje się także, opracowany wraz z żoną, projekt słynnego zestawu „mebli Kowalskich”.

Element scenografii stanowi również od 2003 r., ukazujący się w finale, ogromny obraz Jezusa Miłosiernego.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?