Światło

Misterium Męki Pańskiej odbywa się w plenerze, z widokiem na centrum miasta. Jednakże rozpoczyna się już po zapadnięciu zmroku i rozgrywa w ciemnościach, co pomaga widzom w odbiorze i skupieniu uwagi na występujących postaciach i wydarzeniach. Poszczególne sceny oświetlane są blaskiem lamp, podobnie jak w teatrze scenicznym, potęgując wyjątkowy nastrój spektaklu.

Wśród stosowanego oświetlenia znajdują się najnowszej generacji reflektory teatralne do pracy plenerowej, niewymagające dodatkowych ramp, które mogłyby przeszkadzać widzom, oraz światła laserowe.

Niektóre sceny, m.in. wjazd do Jerozolimy, Drogę Krzyżową czy Zmartwychwstanie, iluminują wojskowe reflektory lotnicze APM o mocy 30 kW. Drogę Krzyżową rozświetla ponadto 300 pochodni podtrzymywanych przez otaczających ją szpalerem poznańskich harcerzy.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?