Światło

Misterium Męki Pańskiej odbywa się w plenerze, z widokiem na centrum miasta. Jednakże rozpoczyna się już po zapadnięciu zmroku i rozgrywa w ciemnościach, co pomaga widzom w odbiorze i skupieniu uwagi na występujących postaciach i wydarzeniach. Poszczególne sceny oświetlane są blaskiem lamp, podobnie jak w teatrze scenicznym, potęgując wyjątkowy nastrój spektaklu.

Wśród stosowanego oświetlenia znajdują się najnowszej generacji reflektory teatralne do pracy plenerowej, niewymagające dodatkowych ramp, które mogłyby przeszkadzać widzom, oraz światła laserowe.

Niektóre sceny, m.in. wjazd do Jerozolimy, Drogę Krzyżową czy Zmartwychwstanie, iluminują wojskowe reflektory lotnicze APM o mocy 30 kW. Drogę Krzyżową rozświetla ponadto 300 pochodni podtrzymywanych przez otaczających ją szpalerem harcerzy z hufców poznańskich.

Jubileusz

1998 - 2018

JUBILEUSZ 20 LAT
ISTNIENIA MISTERIUM!