Nabożeństwo - pierwszych pięciu sobót miesiąca

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała:
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. By je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.”
10 grudnia 1925 r. w Ponteverda ukazała  się s. Łucji Najświętsza Panna Maryja wraz z Dzieciątkiem Jezus i wskazała elementy nabożeństwa, które jest pocieszeniem dla Jej Serca, ratunkiem dla grzeszników i pomocą w godzinie śmierci.

Warunki nabożeństwa; co jest wymagane, aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?

 Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, przez pięć kolejnych pierwszych sobót należy:

  1. Przystąpić do Spowiedzi św.(w pierwszą sobotę lub wcześniej)
  2. Przyjąć Komunię św.
  3. Odmówić jedną część Różańca św.
  4. Odprawić 15 - minutową medytację, rozmyślająć o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych. Modlitwa po każdej dziesiątce Różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekelnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba 
i dopomóź szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.www.sekretariatfatimski.pl

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?