Wielka modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

Prosimy o odmówienie jednego Ojcze Nasz … i ofiarowanie Komunii Świętej za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie teraz w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy.

Taka jest nasza wiara. Dlatego, gdy czytamy w świadectwach o Bożych łaskach, których żyjący dostąpili za wstawiennictwem świętych czy dusz czyśćcowych oraz o tym, że modlitwy żyjących bądź ich ofiary przyczyniły się do uwolnienia zmarłych z cierpień czyśćcowych wiedzmy, że doświadczenia te są mocno osadzone na fundamencie wyznawanych prawd wiary Kościoła katolickiego. „Wiara zaś–czytamy w Liście do Hebrajczyków–jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).

I chociaż nie wiemy, i za życia zapewne się do końca nie dowiemy, jak to się właściwie dzieje i w jakim stopniu zmarli uczestniczą w naszym życiu, ani też w jakiej mierze my mamy wpływ na ich duchowy stan, ale na mocy dogmatu o świętych obcowaniu przyjmujemy z wiarą, że wzajemną miłość członków Kościoła.

I troskę o siebie nawzajem mamy zadaną–wręcz nakazaną–przez Ducha Świętego: „Tenże Duch, sam przez się, mocą swoją i wewnętrznym spojeniem członków jednocząc ciało, tworzy i nakazuje miłość wzajemną między wiernymi. Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki; a jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują (por.1 Kor 12, 26)” (LG 7).

Zachęcamy także do podjęcia Apostolstwa za dusze w czyśćcu cierpiące.


Więcej na: https://apdc.wspomozycielki.pl/zgloszenie/

KARTA CZŁONKOWSKA APDC

DEDYKACJA 2019Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?