MOJE MISTERIUM

Rodzina Młyńskich

Szanowni Państwo

Chciałbym przesłać na Państwa ręce kilka słów własnych na temat tegorocznego Misterium Męki Pańskiej. Potraktujcie te słowa jako recenzje i jednocześnie odczucia nasze wobec tego wielkiego dzieła. Prawdę o misterium paschalnym jako drodze przez krzyż do chwały podkreśla od wieków sztuka chrześcijańska. We wnętrzach kościołów spotyka się postać Baranka paschalnego, rzeźbione i malowane krzyże ukazujące Chrystusa zmartwychwstałego. Wiele dzieł sztuki ukazujących paschalne misterium, by bardziej dotrzeć do odbiorcy, przybiera często formę teatralną. Tak było w przypadku misterium odbywającego się 12 IV na terenie Cytadeli w Poznaniu. Całość przedstawienia, którego autorem jest Artur Piotrowski została doskonale przygotowana i dopracowana. W rolę ówczesnej społeczności jerozolimskiej wcielili się studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Don Bosco. Doskonałym pomysłem odzwierciedlenia realiów ówczesnej epoki było użycie malowniczych bogatych strojów rzymskich i żydowskich oraz wyposażenie Rzymian w konie. Przez całe Misterium przewijała się muzyka chóralna skłaniająca swym brzmieniem do głębokich refleksji i podkreślająca ważność przedstawianych wydarzeń. Bardzo duży wpływ na atmosferę misterium miał czas wystawienia - późna wieczorowa pora, która ułatwiła patrzącym przemieszczenie się na półtorej godziny 2000 lat wstecz do czasów Chrystusa. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadały całemu przedstawieniu wiele cech autentyczności. Dodatkową oprawą misterium i odniesieniem do współczesności były umiejętnie dobrane i wplecione słowa Papieża Karola Wojtyły. Ogromne emocje towarzyszyły scenie zmartwychwstania i wniebowstąpienia kiedy na zakończenie zaczął z mgły wyłaniać się ogromny wizerunek Chrystusa, by zawisnąć na wysokości 20 metrów nad ziemią i rozświetlić zebranych uczestników misterium promieniami świetlnymi. Moim zdaniem niewątpliwie misterium cel swój osiągnęło, bowiem wprowadziło ludzi zebranych i skupionych w modlitwie, przeżywających, dokonujących własnej głębokiej refleksji w okres Wielkiego Tygodnia poprzedzający Święta Wielkanocne.

Rodzina Młyńskich z Brus

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?