Miejsca stojące

Widowisko ogląda się na stojąco. Nie ma miejsc siedzących, zatem jeśli ktoś zamierza przyjść wcześniej, proponujemy, aby pomyślał o zabraniu czegoś, na czym można usiąść w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie spektaklu.

DEDYKACJA 2021Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?