Jeśli w przyszłości jesteś gotów wnieść swoje kompetencje w organizację poznańskiego Misterium, jesteś zainteresowana/y udziałem w Sympozjum prosimy o email na proposnania@gmail.com.
Udział w dyskusjach w trakcie Sympozjum tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia ze strony Fundacji.
Natomiast zapraszamy do wspólnej Eucharystii, udziału w projekcjach filmu i spacerów w Muzeum Narodowym tropem Misteriów w sztuce (od 8 do 15 kwietnia).

Poniżej plan Sympozjum oraz wydarzeń towarzyszących.

Organizator: Fundacja Pro Posnania, www.misterium.eu
Miejsce: Zamek Królewski w Poznaniu, Góra Przemysła 1, Poznań, Muzeum Sztuk Użytkowych
(oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)
Termin: 8-9 kwietnia 2022

8 kwietnia, piątek
godz. 17.00-19.00 Sympozjum. Misteria w kulturze

Artyści, kulturoznawcy, filozofowie, historycy sztuki, wykonawcy i realizatorzy Misterium poznańskiego zastanowią się nad fenomenem Misterium (łac. mysterium – tajemnica, kult religijny). Kiedy odbywały się pierwsze Misteria? Skąd
się wywodzą? Ile wspólnego maja z Pismem św. i liturgią? Dlaczego w Misteria wplatane są postaci pozahistoryczne?
Czym Misteria różnią się w poszczególnych rejonach świata? Skoro Misteria to podstawowy rodzaj
średniowiecznego dramatu/widowiska liturgicznego, a ich rozwój wiąże się z rozkwitem kultury miejskiej i pobożności
świeckiej na zachodzie Europy od XIII-XVI w. to skąd potrzeba Misteriów w XXI wieku? A może
takiej potrzeby nie ma? Poszukamy odpowiedzi na te pytania.
godz. 19.00-19.30 Przerwa kawowa
godz. 20.00 Prapremiera filmu dokumentalnego o Misterium Meki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli (50 min.)
Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań (bilety w kinie)

9 kwietnia, sobota
godz. 9.00 Msza św. dziękczynna w kościele oo. Franciszkanów z udziałem chóru Polihymnia, ul. Franciszkańska 2, Poznań

godz. 10.00-11.15 Część wspomnieniowa o Misterium Meki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli i jego reżyserze Arturze Piotrowskim
– kim był, dlaczego swoje reżyserskie, filmowe i menadżerskie umiejętności zainwestował głównie w to
wydarzenie? Skąd wzięła się u niego misteryjna pasja?

godz. 11.35-13.00 Misterium w przyszłości
Zadamy sobie pytania o specyfikę tego widowiska (Misterium największego w Europie), jego ograniczenia (zarówno
organizacyjne jak i instytucjonalne), autorstwo (czy można myśleć o ciągu dalszym Misterium Pasyjnego
w Poznaniu po śmierci jego reżysera), perspektywy na przyszłość. Czy są instytucje, które mogą się zaangażować
w projekt? Czy inicjatywę należy rozwijać w innych kierunkach, w jakich?

godz. 15.00 Premiera filmu dokumentalnego o Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli (50 min.)
po projekcji dyskusja z publicznością, Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań

Translate