Finansowanie

Wielkie widowisko plenerowe – Misterium Męki Pańskiej. Inne wydarzenia przybliżające istotę Misterium – wydawnictwa, konferencje, podcasty, działania społeczne i artystyczne.
.

Misterium Męki Pańskiej i przedsięwzięcia towarzyszące są projektami obywatelskimi, samofinansującymi się.
Fundusze pozyskane poprzez mecenat i wsparcie z środków publicznych pokrywają część kosztów naszych działań.

Dziękujemy za każde wsparcie, które przyczynia się do rozwoju inicjatywy Misterium. W sprawie indywidualnych pytań dotyczących wsparcia zapraszamy do kontaktu drogą mailową: proposnania@gmail.com

Możliwość przekazania darowizny:
Fundacja „Pro Posnania”

Pekao SA: 36 1240 6609 1111 0010 7210 1121

Możliwe odliczenia dla przedsiębiorstw: Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992 r. Dz.U.Z. 2000r. Nr 54, poz.54 z późn.zm.) – art.18 ust.1 pky.1 – można odliczyć 10% dochodu.

Możliwe odliczenia dla osób prywatnych: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 r. Dz. U.Z. 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) – art.26 ust.1 pkt.9 – można odliczyć 6% dochodu.

Translate